نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سعيد شريف زاده Click to view سعيد شريف زاده in the family tree Click to view سعيد شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

saeid sharifzade  h
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سعيد  دهم آبان 1371 در اصفهان متولد شد . پدرش حسين شريف زاده و مادرش نرجس خاتون برومند می باشد.  پدر بزرگش  حاج جعفرعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  سلطنت شريف زاده می باشد. او داشت سه برادر به نام : احسان, امير و محسن.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Ancestry Research Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.