نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محسن شريف زاده Click to view محسن شريف زاده in the family tree Click to view محسن شريف زاده in the family tree

mohsen sharif
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
محسن در اصفهان متولد شد . پدرش حسين شريف زاده و مادرش نرجس خاتون برومند می باشد.  پدر بزرگش  حاج جعفرعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  سلطنت شريف زاده می باشد. او داشت سه برادر به نام : احسان, سعيد و امير.

خانواده جزئيات  محسن و همسرش فرح ميرخندانThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.