نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر اميرعباس عباسي خشتي Click to view اميرعباس عباسي خشتي in the family tree Click to view اميرعباس عباسي خشتي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

اميرعباس  دوازدهم اسفند 1391 متولد شد . پدرش مجيد عباسي خشتي و مادرش زهرا کبيري می باشد.  پدر بزرگش  صفرعلي عباسي خشتي و مادر بزرگ  پدری او خديجه برومند می باشد;  جد مادری او  فريدون کبيري  و منيژه برومند می باشد. او دارد یک خواهر به نام : سارا.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسي خشتي families, or surname index of عباسي خشتي pedigrees or report summary عباسي خشتي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Research.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.