نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسين جوکار Click to view محمدحسين جوکار in the family tree Click to view محمدحسين جوکار in the family tree نمایش نوار زمان فردی

محمدحسين  پانزدهم شهریور 1374 در اصفهان متولد شد . پدرش داراب جوکار و مادرش نيلوفر احمدي بني می باشد.  پدر بزرگش  محمد علي جوکار و مادر بزرگ  پدری او صغري برومند بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام : محمد جواد, عليرضا و الهام.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of جوکار families, or surname index of جوکار pedigrees or report summary جوکار heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
HTML generator.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.