نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث باران فتوحي Click to view باران فتوحي in the family tree Click to view باران فتوحي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

باران  پانزدهم شهریور 1390 در اصفهان متولد شد . پدرش احمد فتوحي و مادرش نوشين يوسفيان می باشد.  جد مادری او  يوسف يوسفيان  و عزت آقاها می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of فتوحي families, or surname index of فتوحي pedigrees or report summary فتوحي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Description of Genogram Symbols.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.