نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مريم برومند Click to view مريم برومند in the family tree Click to view مريم برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

maryam boro hamid a
مريم  پانزدهم اردیبهشت 1382 در اصفهان متولد شد . پدرش عبدالحميد برومند و مادرش زهرا قربان پوردستنايي می باشد.  جد پدری اش   اسدالله برومند و فاطمه صفدريان بود.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.