نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر امير حسين برومند Click to view امير حسين برومند in the family tree Click to view امير حسين برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

amirhosin boro-ahmad
امير حسين  هجدهم دی 1390 در اصفهان متولد شد . پدرش احمد رضا برومند و مادرش نرگس کريمي احمدآبادي می باشد.  پدر بزرگش  ولي الله برومند و مادر بزرگ  پدری او محترم اکبريان جواد می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Search.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.