نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث اقليما شمسي اسفرجاني Click to view اقليما شمسي اسفرجاني in the family tree Click to view اقليما شمسي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

اقليما  هشتم اردیبهشت 1332 در اسفرجان متولد شد . پدرش حاج رضا شمسي اسفرجاني و مادرش ماه سلطان عباسيان بود.  جد مادری او  عباسقلي عباسيان  و فاطمه عباسيان بود. او داشت دو برادر و شش خواهر  به نام : سيروس, حجت الله, ايران, مهين, مهين, زهرا, زهره و عصمت.  اقليما ظاهرا زندگی کوتاه داشته است.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي اسفرجاني families, or surname index of شمسي اسفرجاني pedigrees or report summary شمسي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.