نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث ايران شمسي اسفرجاني Click to view ايران شمسي اسفرجاني in the family tree Click to view ايران شمسي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

ايران  اول شهریور 1333 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش حاج رضا شمسي اسفرجاني و مادرش ماه سلطان عباسيان بود.  جد مادری او  عباسقلي عباسيان  و فاطمه عباسيان بود. او داشت دو برادر و شش خواهر  به نام : سيروس, حجت الله, اقليما, مهين, مهين, زهرا, زهره و عصمت.

خانواده جزئيات  ايران و همسرش مرادعلي پاکزاد


1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي اسفرجاني families, or surname index of شمسي اسفرجاني pedigrees or report summary شمسي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Search.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.