نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مهين شمسي اسفرجاني Click to view مهين شمسي اسفرجاني in the family tree Click to view مهين شمسي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مهين  ششم تیر 1335 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش حاج رضا شمسي اسفرجاني و مادرش ماه سلطان عباسيان بود.  جد مادری او  عباسقلي عباسيان  و فاطمه عباسيان بود. او داشت دو برادر و شش خواهر  به نام : سيروس, حجت الله, اقليما, ايران, مهين, زهرا, زهره و عصمت.  مهين ظاهرا زندگی کوتاه داشته است.

1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي اسفرجاني families, or surname index of شمسي اسفرجاني pedigrees or report summary شمسي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Creating a Genogram.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.