نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث پروانه يوسفيان Click to view پروانه يوسفيان in the family tree Click to view پروانه يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

پروانه  بیستم اردیبهشت 1337 در آبادان متولد شد . پدرش رمضانعلي  يوسفيان و مادرش اقدس نيکخواه بود.  جد پدری اش   قربانعلي يوسفيان و سکينه يوسفيان اسفرجاني بود. او داشت سه برادر و دو خواهر  به نام : يوسف, ايرج, حميدرضا, سيما و اشرف.  او فرزند چهارم از شش فرزند بود .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
HTML generator.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.