نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مريم محمد زماني Click to view مريم محمد زماني in the family tree Click to view مريم محمد زماني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مريم  بیست و هفتم دی 1375 در اصفهان متولد شد . پدرش مسيب محمد زماني و مادرش مهرانگيز يوسفيان می باشد.  جد مادری او  عبدالرضا يوسفيان  و صغري برومند بود.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of محمد زماني families, or surname index of محمد زماني pedigrees or report summary محمد زماني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.