نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فاطمه عمرانيان Click to view فاطمه عمرانيان in the family tree Click to view فاطمه عمرانيان in the family tree

پدرش اکبر عمرانيان و مادرش ماه منير کاظمي می باشد.  پدر بزرگش  سيد معراج کاظمي  و مادر بزرگ  مادری اش  طاهره می باشد. او دارد یک خواهر به نام : زهرا.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عمرانيان families, or surname index of عمرانيان pedigrees or report summary عمرانيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.