نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث زهرا بيگم رهنمايي Click to view زهرا بيگم رهنمايي in the family tree Click to view زهرا بيگم رهنمايي in the family tree

زهرا بيگم در شهرضا متولد شد . پدرش سيد عباس رهنمايي و مادرش کبري برومند می باشد.  جد مادری او  حاج کرمعلي برومند  و سکينه برومند بود.  او تک فرزند میباشد .

خانواده جزئيات  زهرا بيگم و همسرش جمشيد عباسيانThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of رهنمايي families, or surname index of رهنمايي pedigrees or report summary رهنمايي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family History.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.