نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد ميثاق اسکندري Click to view محمد ميثاق اسکندري in the family tree Click to view محمد ميثاق اسکندري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

محمد ميثاق اسکندري
محمد ميثاق  بیست و پنجم مهر 1382 در اصفهان متولد شد . پدرش حميدرضا اسکندري و مادرش مهديه شريف زاده می باشد.  جد مادری او  منوچهر شريف زاده  و طلعت حاجي هاشمي می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of اسکندري families, or surname index of اسکندري pedigrees or report summary اسکندري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Medical Genograms.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.