نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مهديه شريف زاده Click to view مهديه شريف زاده in the family tree Click to view مهديه شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مهديه  هفتم خرداد 1360 در شهرضا متولد شد . پدرش منوچهر شريف زاده و مادرش طلعت حاجي هاشمي می باشد.  پدر بزرگش  اسحاق حاجي هاشمي  و مادر بزرگ  مادری اش  فرنگيس برومند می باشد. او دارد یک برادر به نام : مهدي.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

خانواده جزئيات  مهديه و همسرش حميدرضا اسکندريThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
HTML generator.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.