نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث شيوا يوسفيان Click to view شيوا يوسفيان in the family tree Click to view شيوا يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

شيوا يوسفيان
شيوا  بیست و هشتم بهمن 1369 در اصفهان متولد شد . پدرش بهمن يوسفيان و مادرش سهيلا عباسيان می باشد.  جد پدری اش   عبدالرضا يوسفيان و صغري برومند بود;   پدر بزرگش  منوچهر عباسيان  و مادر بزرگ  مادری اش  رضوان برومند می باشد. او دارد دو برادر به نام : يوسف و فرهاد.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Publish my family tree on the web.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.