نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر برديا شعباني Click to view برديا شعباني in the family tree Click to view برديا شعباني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

برديا  بیست و چهارم تیر 1389 در اصفهان متولد شد . پدرش بهنام شعباني و مادرش سميرا محمد زماني می باشد.  جد مادری او  حبيب الله محمد زماني  و سلطنت حاجي هاشمي می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شعباني families, or surname index of شعباني pedigrees or report summary شعباني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.