نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث هليا عجمي بختياروند Click to view هليا عجمي بختياروند in the family tree Click to view هليا عجمي بختياروند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

هليا  دهم خرداد 1382 در اصفهان متولد شد . پدرش شهرام عجمي بختياروند و مادرش حميرا محمد زماني می باشد.  جد مادری او  حبيب الله محمد زماني  و سلطنت حاجي هاشمي می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عجمي بختياروند families, or surname index of عجمي بختياروند pedigrees or report summary عجمي بختياروند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Search.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.