نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث راضيه عباسيان Click to view راضيه عباسيان in the family tree Click to view راضيه عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

razie abasian
راضيه  دوازدهم بهمن 1371 در اصفهان متولد شد . پدرش پرويز عباسيان و مادرش ايران محمد زماني می باشد.  جد پدری اش   اميرقلي عباسيان و فاطمه برومند بود;  جد مادری او  امير الله محمد زماني  و سکينه شمسي پور بود. او دارد سه خواهر به نام : مرضيه, سپيده و محبوبه.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.