نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد حاجي هاشمي Click to view محمد حاجي هاشمي in the family tree Click to view محمد حاجي هاشمي in the family tree

پدرش هوشنگ حاجي هاشمي و مادرش طلعت محمد زماني می باشد.  جد مادری او  امير الله محمد زماني  و سکينه شمسي پور بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام : قدمعلي, اسماعيل, مجتبي و فرشته.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of حاجي هاشمي families, or surname index of حاجي هاشمي pedigrees or report summary حاجي هاشمي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.