نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمدمازيار شريف زاده Click to view محمدمازيار شريف زاده in the family tree Click to view محمدمازيار شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mazyar sharifzade
محمدمازيار  بیستم اسفند 1382 در تهران متولد شد . پدرش عليرضا شريف زاده و مادرش مريم شفيعي می باشد.  پدر بزرگش  حاج عبدالله شريف زاده و مادر بزرگ  پدری او شهر بانو برومند می باشد. او دارد یک خواهر به نام : فاطمه.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Software to Create Pedigree Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.