نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث ماهرخ شريف زاده Click to view ماهرخ شريف زاده in the family tree Click to view ماهرخ شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mahrokh sharifzade
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
فاطمه  بیستم شهریور 1373 در تهران متولد شد . پدرش عليرضا شريف زاده و مادرش مريم شفيعي می باشد.  پدر بزرگش  حاج عبدالله شريف زاده و مادر بزرگ  پدری او شهر بانو برومند می باشد. او دارد یک برادر به نام : محمدمازيار.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Make a family tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.