نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث نيلوفر شريف زاده Click to view نيلوفر شريف زاده in the family tree Click to view نيلوفر شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

nilofar sharifzade (2)
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نيلوفر  ششم مرداد 1372 در تهران متولد شد . پدرش حميدرضا شريف زاده و مادرش نسرين قدوسي می باشد.  پدر بزرگش  حاج عبدالله شريف زاده و مادر بزرگ  پدری او شهر بانو برومند می باشد. او دارد یک برادر به نام : محمد امين.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Drawing a Family Tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.