نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث زهرا نور محمدي Click to view زهرا نور محمدي in the family tree Click to view زهرا نور محمدي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

zahra normohamadi-
زهرا  بیست و هشتم اردیبهشت 1371 در اصفهان متولد شد .1  پدرش محمد رضا نور محمدي و مادرش فرحناز برومند می باشد.  پدر بزرگش  ايرج برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا آقاها می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : عليرضا و الهام.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .

1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نور محمدي families, or surname index of نور محمدي pedigrees or report summary نور محمدي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.