نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث نوشين فرهادي Click to view نوشين فرهادي in the family tree Click to view نوشين فرهادي in the family tree

noshin farhadi
پدرش خسرو فرهادي و مادرش فاطمه خسرويان می باشد.  جد مادری او  قدرت الله خسرويان  و زهرا يوسفيان می باشد. او دارد دو برادر به نام : انوش و فرشيد.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of فرهادي families, or surname index of فرهادي pedigrees or report summary فرهادي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.