نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سميه خسرويان Click to view سميه خسرويان in the family tree Click to view سميه خسرويان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

سميه  سی ام شهریور 1360 در شهرضا متولد شد .1  پدرش جمشيد خسرويان و مادرش صديقه کوهي بود.  جد پدری اش   حسن خسرويان و کوکب سلطان (آنا) خسرويان بود. او داشت سه برادر و یک خواهر  به نام : حميدرضا, محسن, رضا و افسانه.  او فرزند چهارم از پنج فرزند بود . او داشت یک برادر ناتنى و چهار خواهر ناتنى  به نام : عليرضا, فريده, فريبا, زهرا و فاطمه.  او  به سبب مشکلات بهداشتی در 9 ماهگی   خرداد 1361 در شهرضا درگذشت.  او  خرداد 1361 در شهرضا به خاک سپرده شد .2 

1 شناسنامه پدر
2 سنگ قبر ندارد


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of خسرويان families, or surname index of خسرويان pedigrees or report summary خسرويان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Software to Create Pedigree Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.