نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر عليرضا جوکار Click to view عليرضا جوکار in the family tree Click to view عليرضا جوکار in the family tree نمایش نوار زمان فردی

alireza jokar
عليرضا  چهارم آبان 1385 در اصفهان متولد شد . پدرش داراب جوکار و مادرش نيلوفر احمدي بني می باشد.  پدر بزرگش  محمد علي جوکار و مادر بزرگ  پدری او صغري برومند بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام : محمد جواد, محمدحسين و الهام.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of جوکار families, or surname index of جوکار pedigrees or report summary جوکار heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Medical Genograms.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.