نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فرشته سياهي کوپائي Click to view فرشته سياهي کوپائي in the family tree Click to view فرشته سياهي کوپائي in the family tree

فرشته در اصفهان متولد شد . پدرش عباسعلي سياهي کوپائي و مادرش منيژه جوکار می باشد.  پدر بزرگش  محمد علي جوکار  و مادر بزرگ  مادری اش  صغري برومند بود. او دارد دو برادر به نام : مجتبي و حميدرضا.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of سياهي کوپائي families, or surname index of سياهي کوپائي pedigrees or report summary سياهي کوپائي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Description of Genogram Symbols.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.