نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر مجتبي سياهي کوپائي Click to view مجتبي سياهي کوپائي in the family tree Click to view مجتبي سياهي کوپائي in the family tree

مجتبي در اصفهان متولد شد . پدرش عباسعلي سياهي کوپائي و مادرش منيژه جوکار می باشد.  پدر بزرگش  محمد علي جوکار  و مادر بزرگ  مادری اش  صغري برومند بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : حميدرضا و فرشته.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of سياهي کوپائي families, or surname index of سياهي کوپائي pedigrees or report summary سياهي کوپائي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
View a family tree from Gedcom file.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.