نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر حميد عباسي خشتي Click to view حميد عباسي خشتي in the family tree Click to view حميد عباسي خشتي in the family tree

حميد در آبادان متولد شد . پدرش صفرعلي عباسي خشتي و مادرش خديجه برومند می باشد.  جد مادری او  حسينعلي برومند  و فاطمه يوسفيان بود. او دارد یک برادر به نام : مجيد. او دارد یک برادر ناتنى به نام : پيمان.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسي خشتي families, or surname index of عباسي خشتي pedigrees or report summary عباسي خشتي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Publish my family tree on the web.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.