مذکر صفرعلي عباسي خشتي Click to view صفرعلي عباسي خشتي in the family tree Click to view صفرعلي عباسي خشتي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

safarali abasi
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
صفرعلي در آبادان متولد شد .  او    چهاردهم آذر 1396 در اصفهان درگذشت.  او در اصفهان - باغ رضوان قطعه به خاک سپرده شد .

خانواده جزئيات  صفرعلي و همسرش خديجه برومندThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسي خشتي families, or surname index of عباسي خشتي pedigrees or report summary عباسي خشتي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Gedcom Viewer.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.