نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سجادعباسيان Click to view سجادعباسيان in the family tree Click to view سجادعباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

حسين  سی ام شهریور 1355 در خميني شهر متولد شد .1  پدرش الياس عباسيان و مادرش رضوان امامي فروشاني بود.  جد پدری اش   عباسقلي عباسيان و فاطمه عباسيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام : رضا, محمد, مريم و زهرا.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد . او دارد یک برادر ناتنى و یک خواهر ناتنى  به نام : مهدي و فاطمه.

1 به گفته پدر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.