نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر پيمان عباسيان Click to view پيمان عباسيان in the family tree Click to view پيمان عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

پيمان  يازدهم اردیبهشت 1350 در آبادان متولد شد .1  پدرش پرويز عباسيان و مادرش داستان عباسيان می باشد.  جد مادری او  عباسقلي عباسيان  و فاطمه عباسيان بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام : كيهان, كامران, گيتي و ناهيد.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .

1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Drawing a Family Tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.