نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث گيتي عباسيان Click to view گيتي عباسيان in the family tree Click to view گيتي عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

گيتي  هفدهم دی 1346 در آبادان متولد شد .1  پدرش پرويز عباسيان و مادرش داستان عباسيان می باشد.  جد مادری او  عباسقلي عباسيان  و فاطمه عباسيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام : كيهان, پيمان, كامران و ناهيد.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .

1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.