نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مولود فرزاد نيا Click to view مولود فرزاد نيا in the family tree Click to view مولود فرزاد نيا in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مولود  نهم بهمن 1371 در اصفهان متولد شد . پدرش مجيد فرزاد نيا و مادرش زهرا شمسي اسفرجاني بود.  جد مادری او  عباس  شمسي اسفرجاني  و معصومه شمسي پور می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of فرزاد نيا families, or surname index of فرزاد نيا pedigrees or report summary فرزاد نيا heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.