نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر مجيد فرزاد نيا Click to view مجيد فرزاد نيا in the family tree Click to view مجيد فرزاد نيا in the family tree نمایش نوار زمان فردی

مجيد  سوم آذر 1343 در اصفهان متولد شد .

خانواده جزئيات  مجيد و همسرش زهرا شمسي اسفرجانيThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of فرزاد نيا families, or surname index of فرزاد نيا pedigrees or report summary فرزاد نيا heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Theory.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.