نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر رضا شمسي اسفرجاني Click to view رضا شمسي اسفرجاني in the family tree Click to view رضا شمسي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

رضا  چهاردهم بهمن 1376 در اصفهان متولد شد . پدرش حسن شمسي اسفرجاني و مادرش فرحناز کياني می باشد.  جد پدری اش   عباس  شمسي اسفرجاني و معصومه شمسي پور می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي اسفرجاني families, or surname index of شمسي اسفرجاني pedigrees or report summary شمسي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Ancestry Research Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.