نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمدجواد عباسيان Click to view محمدجواد عباسيان in the family tree Click to view محمدجواد عباسيان in the family tree

محمدجواد در اصفهان متولد شد . پدرش عبدالله عباسيان و مادرش طاهره شمسي اسفرجاني می باشد.  جد مادری او  عباس  شمسي اسفرجاني  و معصومه شمسي پور می باشد. او دارد یک خواهر به نام : شكيبا.

خانواده جزئيات  محمدجواد و همسرش محبوبه عباسيانThis page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.