نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث زهرا شمسي اسفرجاني Click to view زهرا شمسي اسفرجاني in the family tree Click to view زهرا شمسي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

zahra sham s
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
زهرا  هفدهم دی 1350 در اصفهان متولد شد .1  پدرش عباس  شمسي اسفرجاني و مادرش معصومه شمسي پور می باشد.  جد مادری او  آقاجان شمسي پور  و خاتون جان عباسيان بود. او داشت دو برادر و دو خواهر  به نام : حسن, محسن, فاطمه صغري و طاهره.  او فرزند آخر از پنج فرزند بود .  او  در سن 33سالگی    هشتم مرداد 1384 در اصفهان درگذشت.  او سال 1384 در اصفهان - باغ رضوان - قطعه ايثار گران 22 بلوک 5 رديف 11 شماره 5 به خاک سپرده شد .2 1 

خانواده جزئيات  زهرا و همسرش مجيد فرزاد نيا


1 به گفته برادر
2 سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي اسفرجاني families, or surname index of شمسي اسفرجاني pedigrees or report summary شمسي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.