نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمدامين هاديزاده Click to view محمدامين هاديزاده in the family tree Click to view محمدامين هاديزاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

محمدامين  سوم آبان 1375 در اصفهان متولد شد . پدرش حميدرضا هاديزاده و مادرش مريم بهرامي می باشد.  پدر بزرگش  قدرالله بهرامي  و مادر بزرگ  مادری اش  فردوس برومند می باشد. او داشت یک برادر به نام : مهدي.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند بود .  محمدامين ظاهرا زندگی کوتاه داشته است.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of هاديزاده families, or surname index of هاديزاده pedigrees or report summary هاديزاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Make a family tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.