نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمدرضا هاشم زاده Click to view محمدرضا هاشم زاده in the family tree Click to view محمدرضا هاشم زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamadreza hashemzade
محمدرضا  بیست و پنجم شهریور 1365 در شهرضا متولد شد .1  پدرش مصطفي هاشم زاده و مادرش زهره بهرامي می باشد.  پدر بزرگش  قدرالله بهرامي  و مادر بزرگ  مادری اش  فردوس برومند می باشد. او دارد یک برادر به نام : محمد حسين.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

1 به گفته پدر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of هاشم زاده families, or surname index of هاشم زاده pedigrees or report summary هاشم زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
View a family tree from Gedcom file.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.