نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد حسين هاشم زاده Click to view محمد حسين هاشم زاده in the family tree Click to view محمد حسين هاشم زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamadhosin hashemzade
محمد حسين  سی ام شهریور 1361 در شهرضا متولد شد .1  پدرش مصطفي هاشم زاده و مادرش زهره بهرامي می باشد.  پدر بزرگش  قدرالله بهرامي  و مادر بزرگ  مادری اش  فردوس برومند می باشد. او دارد یک برادر به نام : محمدرضا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

1 به گفته پدر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of هاشم زاده families, or surname index of هاشم زاده pedigrees or report summary هاشم زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Medical Genograms.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.