نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث زهرا شفيعي علويجه Click to view زهرا شفيعي علويجه in the family tree Click to view زهرا شفيعي علويجه in the family tree نمایش نوار زمان فردی

زهرا  هشتم خرداد 1331 در نجف آباد متولد شد .1 

خانواده جزئيات  زهرا و همسرش فرامرز کبيري


1 به گفته همسر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شفيعي علويجه families, or surname index of شفيعي علويجه pedigrees or report summary شفيعي علويجه heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Medical Genograms.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.