نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد علي برومند Click to view محمد علي برومند in the family tree Click to view محمد علي برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

محمد علي سال 1303 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش کربلايي عباسعلي برومند و مادرش مريم بيگم برومند بود.  جد پدری اش   قنبر علي برومند و فاطمه برومند بود. او داشت سه برادر به نام : حيدر علي, کرمعلي و رمضان علي.  او فرزند آخر از چهار فرزند بود .  او   سال 1303 در اسفرجان درگذشت.  او سال 1303 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 1 

1 به گفته  بزرگان فاميل
2 سنگ قبر ندارد


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Research.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.