نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر عليرضاعباسي علي آبادي Click to view عليرضاعباسي علي آبادي in the family tree Click to view عليرضاعباسي علي آبادي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

عليرضاعباسي علي آبادي
مازيار  هشتم اردیبهشت 1372 در بوشهر متولد شد . پدرش مظاهر عباسي علي آبادي و مادرش عفت يوسفيان می باشد.  پدر بزرگش  حسين يوسفيان  و مادر بزرگ  مادری اش  ماه سلطان ابراهيمي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : ميلاد و مريم.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسي علي آبادي families, or surname index of عباسي علي آبادي pedigrees or report summary عباسي علي آبادي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.