نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث شبنم يوسفيان Click to view شبنم يوسفيان in the family tree Click to view شبنم يوسفيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

شبنم  بیستم شهریور 1366 در اصفهان متولد شد . پدرش عباسعلي يوسفيان و مادرش عزت يوسفيان می باشد.  پدر بزرگش  حسين يوسفيان  و مادر بزرگ  مادری اش  ماه سلطان ابراهيمي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام : پارسا و پريسا.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of يوسفيان families, or surname index of يوسفيان pedigrees or report summary يوسفيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.