نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد رضا برومند Click to view محمد رضا برومند in the family tree Click to view محمد رضا برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

محمد رضا  بیستم بهمن 1345 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش ولي الله برومند و مادرش محترم اکبريان جواد می باشد.  جد پدری اش   رمضان علي برومند و گوهر  برومند بود;  جد مادری او  عباسقلي اکبريان جواد  و شيرين جان برومند بود. او داشت دو برادر و دو خواهر  به نام : علي, احمد رضا, طاهره و شهين.  او فرزند چهارم از پنج فرزند بود . او داشت یک خواهر ناتنى به نام : مريم.  او  در اسفرجان درگذشت.  او در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 

1 شناسنامه پدر
2 سنگ قبر ندارد


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Make a family tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.