نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر تيمور عباسيان Click to view تيمور عباسيان in the family tree Click to view تيمور عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

تيمور  دوم مرداد 1328 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش اميرقلي عباسيان و مادرش فاطمه برومند بود.  جد پدری اش   رجبعلي برومند و سکينه عباسيان بود;  جد مادری او  حاج کرمعلي برومند  و سکينه برومند بود. او داشت شش برادر و دو خواهر  به نام : علي, اصغر, پرويز, هرمز, نوروزعلي, جمشيد, مهرانگيز و خديجه. او داشت یک برادر ناتنى به نام : خورشيد.  او  در اسفرجان درگذشت.  او در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 

1 ثبت احوال
2 سنگ قبر ندارد


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Genogram.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.