نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث خديجه عباسيان Click to view خديجه عباسيان in the family tree Click to view خديجه عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

خديجه  اول دی 1320 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش اميرقلي عباسيان و مادرش فاطمه برومند بود.  جد پدری اش   رجبعلي برومند و سکينه عباسيان بود;  جد مادری او  حاج کرمعلي برومند  و سکينه برومند بود. او داشت هفت برادر و یک خواهر  به نام : علي, اصغر, تيمور, پرويز, هرمز, نوروزعلي, جمشيد و مهرانگيز. او داشت یک برادر ناتنى به نام : خورشيد.  او  در 7 ماهگی   بیستم مرداد 1321 در اسفرجان درگذشت.  او  بیستم مرداد 1321 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 3 

1 ثبت احوال
2 سنگ قبر ندارد
3 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Publish my family tree on the web.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.